Loft Optyk
Nasze usługi optyczne

Nasze usługi optyczne

Badanie optometryczne to kompleksowa ocena zdolności wzrokowych pacjenta. Badanie jest wykonywane przez dyplomowanego optometrystę, zajmującego się doborem korekcji okularowej oraz soczewek kontaktowych. 

Wizyta obejmuje profesjonalne badanie refrakcji poprzedzone szczegółowym wywiadem z pacjentem, a także dobór odpowiedniej korekcji i dalsze zalecenia dotyczące postępowania i diagnostyki wzroku. 

Jeśli podczas wizyty dobierane są również soczewki kontaktowe, pacjent powinien pamiętać o regularnych wizytach kontrolnych.

 

Badanie optometryczne obejmuje kilka głównych etapów:

Wywiad medyczny: Optometrysta zaczyna od rozmowy z pacjentem, aby dowiedzieć się o ewentualnych problemach zdrowotnych, chorobach oczu w rodzinie, obecnych dolegliwościach wzrokowych oraz korzystaniu z okularów lub soczewek kontaktowych.

Ocena ostrości wzroku: Pacjent jest proszony o czytanie liter przedstawionych na tablicy w odległościach dalekich i bliskich. To pozwala optometryście ocenić, jak ostro widzi pacjent i czy istnieje potrzeba korekcji.

Badanie refrakcji oka: Optometrysta wykorzystuje urządzenie nazywane foropterem do oceny wad wzroku takich jak krótkowzroczność, dalekowzroczność czy astygmatyzm.

Badanie zdolności akomodacyjnej: Akomodacja to zdolność oka do dostosowywania się do zmiany odległości obiektów. Optometrysta może sprawdzić, jak dobrze pacjent potrafi dostosować ogniskową oka do różnych odległości.

Badanie widzenia obuocznego: Ocenia się zdolność obu oczu do współpracy i skoordynowanego widzenia. To istotne, szczególnie dla osób cierpiących na zez czy inne problemy związane z równowagą między oczami.

Nauka zakładania i zdejmowania soczewek kontaktowych (dotyczy pacjentów, którzy noszą lub chcą nosić soczewki kontaktowe): Optometrysta pomaga pacjentowi w nauce zakładania, zdejmowania oraz informuje o zasadach użytkowania soczewek kontaktowych.

Dobór i ocena dopasowania soczewek kontaktowych: Specjalista ocenia w lampie szczelinowej czy soczewka w prawidłowy sposób układa się na gałce ocznej oraz czy dobrana korekcja umożliwia komfortowe widzenie. 

Badanie ortoptyczne to specjalistyczna forma badania oczu, skoncentrowana na ocenie współpracy mięśni oczu, ruchomości gałek ocznych oraz ogólnej funkcji widzenia dwuoczowego. Ortoptyka to dziedzina zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem problemów związanych z równowagą mięśniową oczu, zwłaszcza w zakresie zespołów skojarzonych z zaburzeniami widzenia dwuoczowego, zezem, czyli niewłaściwym ustawieniem oczu, oraz innymi problemami związanymi z funkcją oczu.

Oto kilka elementów, które są uwzględniane w badaniu ortoptycznym:

Ocena ruchomości gałek ocznych: Ortoptyści sprawdzają, jak sprawnie i precyzyjnie oczy poruszają się w różnych kierunkach. To pozwala określić, czy istnieją problemy z mięśniami ocznymi, co może prowadzić do trudności w utrzymaniu równowagi między oczami.

Badanie współpracy mięśni oczu: Ocena zdolności obu oczu do współpracy ze sobą, co jest istotne dla prawidłowego widzenia dwuocznego. Problemy w tej dziedzinie mogą prowadzić do zezu czy trudności w utrzymaniu jednoczesnego widzenia.

Testy związane z zezem: Ortoptyści mogą przeprowadzać różne testy w celu zdiagnozowania rodzaju i stopnia zezu oraz opracowania planu leczenia.

Badanie stereowizji: Ocenia zdolność do widzenia trójwymiarowego (głębokiego), co zależy od prawidłowej współpracy mięśni oczu.

Próby leczenia i terapia: W niektórych przypadkach, ortoptysta może zalecić specjalne ćwiczenia lub terapię w celu poprawy równowagi mięśniowej oczu. Mogą to być różnego rodzaju ćwiczenia wzrokowe, które mają na celu wzmocnienie mięśni oczu i poprawę ich współpracy.

Badanie ortoptyczne jest szczególnie istotne dla osób z zaburzeniami widzenia dwuoczowego, zezem czy problemami z ruchomością gałek ocznych. 

Terapia widzenia, znana również jako terapia wzrokowa, to zestaw technik i ćwiczeń mających na celu poprawę zdolności widzenia oraz ogólnej funkcji oczu. Jest to obszar praktyki, który może obejmować różne strategie terapeutyczne, zależnie od konkretnych potrzeb pacjenta. Terapia widzenia jest często stosowana w przypadku różnych problemów wzrokowych, takich jak trudności w czytaniu, trudności z koncentracją wzroku, czy nawet w przypadkach pewnych zaburzeń widzenia dwuoczowego.

Na terapię widzenia składają się między innymi:

Ćwiczenia wzrokowe: Pacjenci uczestniczą w różnorodnych ćwiczeniach, które mają na celu wzmocnienie mięśni oczu, poprawę zdolności akomodacyjnych (dostosowywania ogniskowej oka) oraz zwiększenie kontroli nad ruchami gałek ocznych.

Ćwiczenia na poprawę koordynacji oczu: W przypadku problemów z koordynacją oczu, pacjenci mogą wykonywać ćwiczenia mające na celu poprawę współpracy między oczami.

Ćwiczenia na poprawę zdolności przetwarzania wzrokowego: Niektóre techniki koncentrują się na poprawie zdolności przetwarzania informacji wzrokowej, co może być szczególnie istotne w przypadku trudności z czytaniem czy zrozumieniem tekstu pisanego.

Terapia prismatyczna: W niektórych przypadkach, specjalne soczewki pryzmatyczne są używane w celu korygowania nieprawidłowości w równowadze mięśniowej oczu.

Ćwiczenia na poprawę percepcji przestrzennej: Działa na rozwijanie zdolności do prawidłowego oceniania odległości, głębokości i orientacji w przestrzeni.

Terapia kolorów: W niektórych przypadkach, terapia kolorów może być używana w celu poprawy kontrastu, komfortu i zdolności rozpoznawania obiektów.

Indywidualny program terapeutyczny dostosowujemy do konkretnych potrzeb pacjenta, biorąc pod uwagę rodzaj problemu widzenia oraz ogólne cele terapeutyczne. 

Ćwiczenia ortoptyczne są specjalnymi ćwiczeniami wzrokowymi, które mają na celu poprawę równowagi mięśniowej oczu, koordynacji oczu oraz ogólnej funkcji wzrokowej. Te ćwiczenia są często stosowane w leczeniu problemów związanych z zezem, zaburzeniami widzenia dwuocznego, trudnościami w utrzymaniu równowagi między oczami, a także w przypadkach, gdy występują trudności w śledzeniu ruchomych obiektów czy utrzymaniu ostrości widzenia.

Poniżej przykłady typowych ćwiczeń ortoptycznych:

Ćwiczenia konwergencyjne:

Ćwiczenia zbieżne polegają na skupianiu oczu na obiekcie, który zbliża się do nosa. To pomaga w wzmocnieniu zdolności skupiania oczu na bliskich przedmiotach.

Ćwiczenia zbieżne z obiektem w ruchu, na przykład śledzenie palca przesuwającego się w kierunku nosa.

Ćwiczenia divergencyjne:

Skupianie oczu na obiekcie oddalającym się od nosa, pomagając w wzmocnieniu zdolności skupiania oczu na odległych przedmiotach.

Ćwiczenia śledzenia ruchomego obiektu oddalającego się od nosa.

Ćwiczenia śledzenia wzroku:

Śledzenie ruchomych obiektów, takich jak kula tenisowa, kolorowe kropki lub światło, poruszające się w różnych kierunkach.

Rysowanie wzorów palcem i śledzenie ich wzrokiem.

Ćwiczenia na poprawę stereowizji:

Korzystanie z obrazów stereogramów do wzmacniania zdolności widzenia trójwymiarowego.

Ćwiczenia z obiektami, które zdają się znajdować na różnych głębokościach, aby poprawić percepcję przestrzenną.

Ćwiczenia na poprawę zdolności akomodacyjnych:

Skupianie oczu na obiektach znajdujących się na różnych odległościach, aby wzmocnić zdolność dostosowywania ogniskowej oka.

Ćwiczenia z użyciem pryzmatów:

Stosowanie pryzmatów do wprowadzania zmian w obrazie wzrokowym, co pomaga w korygowaniu nieprawidłowości w równowadze mięśniowej oczu.

Badanie wzroku
Badanie ortoptyczne