Loft Optyk
Badanie ortoptyczne

Badanie ortoptyczne

Badanie ortoptyczne pozwala uzyskać wiele informacji o funkcjonowaniu układu wzrokowego. Jest bezbolesne i odbywa się w przyjaznej atmosferze. Na wizytę wystarczy przyjść wyspanym i w dobrym humorze.

Procedura badania ortoptycznego w gabinecie loft optyk krok po kroku:

 1. Badanie komputerowe wzroku
 2. Badanie ostrości wzroku do dali i do bliży
 3. Badanie zeza ukrytego, jawnego, porażennego
 4. Sprawdzanie ruchomości gałek ocznych
 5. Badanie konwergencji – ruchu zbieżnego obu gałek ocznych (do nosa) podczas patrzenia na przedmioty w bliskiej odległości.
 6. Badanie akomodacji – nastawności oka do widzenia przedmiotów znajdujących się w różnej odległości
 7. Badanie widzenia stereoskopowego – widzenia przestrzennego
 8. Badanie na synoptoforze – wykrywanie zeza, określenie jego kąta, jak również badanie stopnia obuocznego widzenia
 • Jednoczesnej percepcji – zdolności jednoczesnego widzenia dwóch różnych obrazów powstających na siatkówkach obu oczu
 • Fuzji – ośrodkowego procesu pozwalającego na łączenie się dwóch obrazów z siatkówek obu oczu w jeden obraz
 • Stereopsji – widzenia przestrzennego wywołanego przez fuzję dwóch obrazów padających na nieznacznie różne miejsca siatkówek.

Przygotowanie do badania na synoptoforze

 1. Dziecko zgłasza się na badanie w okularach, jeśli je nosi.
 2. Badanie polega na obserwacji przez dziecko obrazków umieszczonych w dwóch tubach oraz ustawianiu ich w określonych pozycjach.
 3. Pacjent podczas badania musi być skupiony i trzymać nieruchomo głowę opartą o podpórkę.

Kiedy warto udać się na badanie ortoptyczne?

Badanie ortoptyczne pozwala uzyskać wiele informacji o funkcjonowaniu układu wzrokowego. Jest bezbolesne i odbywa się w przyjaznej atmosferze. Na wizytę wystarczy przyjść wyspanym i w dobrym humorze.

Z wizytą w gabinecie nie należy zwlekać, jeśli u dziecka obserwuje się:

Badania ortoptyczne przeprowadzane są również u młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami widzenia obuocznego oraz coraz częściej spotykanymi problemami akomodacji i konwergencji. Profilaktyczne badanie ortoptyczne jest szczególnie ważne, gdy w rodzinie występuje zez lub niedowidzenie.

Terapia ortoptyczna dla dzieci i dorosłych

Terapię ortoptyczną prowadzimy przy niedowidzeniu, zezie, zaburzeniach ruchomości gałek ocznych, konwergencji i akomodacji. Ćwiczenia skierowane są głównie do dzieci, ale w uzasadnionych przypadkach mogą być prowadzone u osób dorosłych. U niektórych pacjentów terapia oddala konieczność operacji, a nawet całkowicie ją wyklucza. Jest to również skuteczna forma przed- i pooperacyjnej rehabilitacji narządu wzroku.